INDUSTRIA E MODËS “KRIENKO”

Industria e modës "KRIENKO"

Një udhëtim në blu – 30 vjet histori të krijuara në çdo qepje.

Partneritet me tregun Europian të Industrisë së Modës

Prerja e pëlhurave

Prerja e pëlhurave xhins.

Reparte Qepje

Qepja e pantallonave xhins.

Lavanteri Industriale

Larja dhe trajtimi i xhinsit.

Reparte Paketimi

Kontrolli dhe inspektimi i cilësisë.

Konfeksionimi xhins

Në thelbin e saj, industria e qepjes së xhinseve "KRIENKO" mbështetet në artizanë dhe rrobaqepës të aftë që zotërojnë njohuri të thella të teknikave të qepjes specifike për xhins. Punonjësit tanë janë të aftë në trajtimin e karakteristikave unike të pëlhurës xhins, duke siguruar qepje të sakta, qepje të qëndrueshme dhe përfundime të përpikta.

Prerja e pëlhurave

Prerja ndjek modelimin, ku pëlhura xhins pritet në copa individuale duke përdorur makina prerëse ose me dorë.

Reparte Qepje

Teknikat e ndryshme të qepjes sigurojnë që pantallonat e përfunduara të plotësojnë standardet e cilësisë.

Lavanteri Industriale

Pas qepjes, xhinset i nënshtrohen proceseve të larjes dhe trajtimit për të arritur teksturën e dëshiruar.

Reparte Paketimi

Pasi xhinset janë larë dhe përfunduar, ato i nënshtrohen proçedurave të kontrollit të cilësisë.

Lavanteria Industriale

Larja dhe Trajtimi i Xhinseve

Proçeset e larjes dhe trajtimit të xhinseve janë thelbësore për arritjen e një game të gjerë stilesh në xhinse, që nga zbehjet e theksuara deri te teksturat më moderne.

Këto proçese jo vetëm që rrisin tërheqjen estetike të xhinsit, por gjithashtu kontribuojnë në komoditetin, funksionalitetin dhe qëndrueshmërinë e tij.

Sekstori i qëndisjes së xhinseve:

Sektori jonë i qëndisjes së xhinseve është i specializuar në shtimin e qëndisjeve dekorative në pantallona, duke rritur vlerën e tyre estetike.

Kreativitet

Mjeshtëri

Transformim

Imagjinatë

Not just jeans, it's a lifestyle.

5/5

Përmes një historie të gjatë suksesi, Ne jemi Lider në fushën e xhinsit në Shqipëri që prej vitit 1993.

Lagjia “16 Prilli“ , Rruga “Llukan Toska” , FIER
+355 34 22 84 68